Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Θαλασσινό», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 182