Είστε εδώ

Γεωργιάδης Αχιλλέας, «Η αγωνία του Μαμουδιά», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 175-181