Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ε.Φ.Ε.Κ.Α.», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 160