Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Μ.Ν. Τσιάμη, Νυχτερινά υστερόγραφα (Ποιήματα) Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 157-158