Είστε εδώ

«Ζωγραφική. Έκθεση ερασιτεχνική του κ. Κ. Σάλτα», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 158-159