Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Ελένης Βοΐσκου, Άρες μάρες κουκουνάρες, Κάιρο 1946», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 157