Είστε εδώ

Κωτσάκης Άλκης, «Αρματοδρόμοι», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 124-128