Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Χριστός γεννάται», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 123