Είστε εδώ

Ζώρζης ο Κρης, «Βυζαντινή τέχνη. Η Γέννησις (τοιχογραφία στη Μονή Διονυσίου – Άγ. Όρος)», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 121