Είστε εδώ

«Εκδόσεις Μορφών», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. (εσώφυλλο)