Είστε εδώ

«Table de matière», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. (εσώφυλλο)