Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Μουσική κίνηση: Μάρτιος-Απρίλιος 1947», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 318-319