Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ζωγραφική. Διονυσίου Γιάκου – Έκθεση Ζωγραφικής, Αίθουσα Σαπουντζάκη, 14-24 Απριλίου», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 317