Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Θέατρο. Ο Μάραντον του κ. Φίλ. Κτενίδη», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 316