Είστε εδώ

Σουλτάνης Ευάγγελος, «Στον Αιμίλιο Ριάδη», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 305