Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Πρωτομαγιά», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 305