Είστε εδώ

Βουτσικάκης Θεόδωρος, «Τα κεριά των πιστών», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 306