Είστε εδώ

«Εκδόσεις Μορφών», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. (εσώφυλλο)