Είστε εδώ

«Βυζαντινή αρχιτεκτονική. Αγία Αικατερίνη (13ος αιώνας)», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 281