Είστε εδώ

«Γ΄ διαγωνισμός των Μορφών: ποιητικός», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. (εσώφυλλο)