Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Μυροφόροι», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 257