Είστε εδώ

Πρασίνης Φώτης, «Το καλό κορίτσι», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 254-256