Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Ρούλα, «Αποφράς ημέρα (από το μυθιστόρημα Εγκαρτέρηση)», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 251-253