Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Η ποιητική γλώσσα», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 245-251