Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Απριλιάτικες τρίλλιες», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 243-244