Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 242