Είστε εδώ

Γιάκος Διονύσιος, «Ελληνική τέχνη. Έχει ο Θεός», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 241