Είστε εδώ

«Εκυκλοφόρησε: Ηλία Π. Κατσόγιαννη, Με τις αλυσίδες, έκδοση Μορφών», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. (εσώφυλλο)