Είστε εδώ

«Β΄ διαγωνισμός διηγήματος», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. (εσώφυλλο)