Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Το φιλολογικό μνημόσυνο του Κωστή Παλαμά», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 239-240