Είστε εδώ

«Ζωγραφική. Μια απάντηση», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 238