Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Η μουσική», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 237