Είστε εδώ

Γερακόπουλος Νίκος, «Πέρνα σιγά», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 233