Είστε εδώ

Μάλλωσης Ηρακλής Θ., «Η φωνή των νεκρών», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 216