Είστε εδώ

Αργυρόπουλος Νίκος, «Η Τασούλα (Βραβευμένο στον διαγωνισμό των Μορφών)», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 217-222