Είστε εδώ

Kang Younghill, «Αποφράς ημέρα (Απόσπασμα από το μυθιστόρημα Η Αχυρένια Στέγη)», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 213-215