Είστε εδώ

Κατσαμπής Στέφανος, «Παράκλησις», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 206