Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Σκόλη», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 206