Είστε εδώ

Φωτεινόπουλος Θεόδωρος, «Κλασική λογοτεχνία και ευρωπαϊκό πνεύμα», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 207-212