Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Δάφνη», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 205