Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Κωστής Παλαμάς», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 203-204