Είστε εδώ

Παλαμάς Κωστής, «Από τη Φοινικιά. Αγάπη», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 204