Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 202