Είστε εδώ

Ρέγκος Πολύκλειτος, «Κωστής Παλαμάς», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 201