Είστε εδώ

«Καλλιτεχνικόν τυπογραφείον Μ. Στουγιαννάκη», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. (εσώφυλλο)