Είστε εδώ

«Β΄ διαγωνισμός διηγήματος», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. (εσώφυλλο)