Είστε εδώ

«Η ζωγραφική», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 197-199