Είστε εδώ

Σουρβάνος Σπύρος, «Η Μονή των Βλατάδων», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 198-199