Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Η μουσική. Μουσική κίνηση Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 196-197