Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Αλεξ. Χατζηγάκη: Τ' Ασπροπόταμο Πίνδου (Λαογραφική συγγραφή). Τρίκκαλα 1946», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 196